MÁY NÉN XOẮN ỐC BITZER - Model: GSD80235VW

Thông tin sản phẩm

Model: GSD80235VW

Thể tích quét (ở 900 v/p 50Hz) 38,6 m3/h

Thể tích quét (ở 3500 v/p 60Hz) 46,6 m3/h

Trọng lượng 150 kg

Áp suất tối đa (thấp áp/cao áp) 31 / 45bar

Đầu nối đường ống đầu hút

Kết nối bằng hàn đồng thau nóng chảy 1 5/8 (Standard ''B'' version)

Rắc chuyển đổi kiểu Rotalock 2 1/4(Option)

Van chặn kiểu Rotalock 2 1/4(Option)

Đầu nối đường ống đầu đẩy

Kết nối bằng hàn đồng thau nóng chảy 1 3/8 (Standard ''B'' version)

Rắc chuyển đổi kiểu Rotalock 1 3/4(Option)

Van chặn kiểu Rotalock 1 3/4(Option)

Loại dầu cho gas R410A BVC32 (Standard

Sản phẩm khác