Máy nén Octagon CO2 Bitzer - 4PTC- 6K

Thông tin sản phẩm

Model: 4PTC- 6K

Displacement (1450 RPM 50Hz)            4,3 m3/h           152 CFH

Displacement (1750 RPM 60Hz)            5,2 m3/h           183 CFH

No. of cylinder x bore x stroke   4 x 30mm x 17,5mm     2 x 1.18 inch x 0.69 inch

Weight 99 kg    218

Max. pressure (LP/HP)  100/160 bar       1450/2320 psi

Connection suction line            22 mm - 1 1/8''  22 mm - 1 1/8''

Connection discharge line         18 mm - 3/4"    18 mm - 3/4"

Oil type R744 (CO2)     BSE85K (Standard)       BSE85K (Standard)

Sản phẩm khác