Bình Ngưng ống chùm nằm ngang Bitzer - Model: K3803T

Thông tin sản phẩm

Model: K3803T

Trọng lượng 332 kg

Chiều rộng tổng thể 1748 mm

Chiều cao tổng thể 690 mm

Đường kính vỏ 368 mm

Đường gas vào 76 mm - 3 1/8''

Đường gas ra 76 mm - 3 1/8''

Đầu vào chất làm mát (2 vòng) NW 100

Đầu ra chất làm mát (2 vòng) NW 100

Đầu vào chất làm mát (4 vòng) NW 80

Đầu ra chất làm mát (4 vòng) NW 80

Thểtích môi chất lạnh ởbình chứa 108,0 dm3

Khối lượng gas nạp tối đa 90% ở20°C

R22 117,6 kg

R134a 119,2 kg

R407C 112,6 kg

R404A/R507A 103,8 kg

Sản phẩm khác