VAN MỘT CHIỀU

Check Valves Model: 3122/17

+ Kết nối ODS Ø in 2.1/8” , ODS Ø (mm) 54

+ Lưu Lượng: 40 m3/h

+ Áp suất làm việc: 45bar

+ Nhiệt độ: min -35, max +160

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thật chung

 

- Môi chất : R22, R 407C, R 134A, R404A, R507, R410A

- Đường kính kết nối : 1/4” đến  2.1/8”

- Áp suất tối đa: 45 bars

- Nhiệt độ tối thiểu/ tối đa: -40oC / 160oC

- Chứng chỉ: 97/23/CE

Sản phẩm khác