KÍNH XEM GAS

Moisture Indicators Model: 3780/7

+ Kết nối ống Ø ( in ): 7/8” , Ø (mm) 22

+ Áp suất làm việc: 45bar

+ Nhiệt độ: min -30, max +110
Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật chung:

 

- Môi chất:  R22, R 407C, R 134a, R404A, R507, R410A

- Kết nối : 1/4” đến  2.1/8”

- Áp suất tối đa: 45 bars

- Nhiệt độ tối thiểu/ tối đa: -30oC / 110oC

- Chứng nhận : 97/23/CE

Sản phẩm khác