EWTSPLUS / ELIWELL

Bộ hẹn giờ điện tử phù hợp với điện lạnh thương mại
ngành và công nghiệp nhẹ. Phạm vi này được sử dụng trong tất cả các ứng dụng yêu cầu kiểm soát chính xác các giai đoạn xử lý và quản lý các chức năng được liên kết với các khoảng thời gian đặt trước.
Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác