Đồng hồ cảnh báo chênh lệch áp suất Temprite 224 (PDI)

  • Đồng hồ cảnh báo Chênh lệch áp suất (PDI) của Temprite cho bạn biết khi nào nên thay bộ lọc bên trong bộ tách dầu nóng chảy Dòng Temprite 920 hoặc 920R.

  • Bộ lọc đầy bụi bẩn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của bộ tách dầu 920 hoặc 920R Series.
    Được gắn trên đỉnh hoặc bên cạnh bộ tách dầu nóng chảy Dòng Temprite 920 hoặc 920R, PDI đo sự chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra của bộ tách.

  • Nếu PDI hiển thị áp suất chênh lệch từ 11 đến 13 PSID, với tất cả các máy nén đang chạy, đã đến lúc thay bộ lọc.
Thông tin sản phẩm
Part Number Model #   Connection  Electric Max. Working Press. 
 022400000  224  1/4" SAE*  60 W 3 A 24v N.O.  650 PSI
* SAE = 45° Flare Connection

Sản phẩm khác