Bộ van mở rộng Temprite Parker A7

  • Hệ thống áp suất thấp: Van OCV-20
  • Nếu hệ thống của bạn có bộ tách dầu với bình chứa bên ngoài, bạn cần OCV-20. Van kiểm tra vi sai dầu-20 (OCV-20) giảm áp suất từ bình chứa đến đầu hút để duy trì áp suất cao hơn trong bình chứa ở mức cài đặt trước ở trên áp suất hút.
Thông tin sản phẩm

Part #

Model #

Operating Range

Max. Working Press.

Connection Size

Refrigerant

67030000

Rotalock Valve

N/A

650 PSI

3/4"-16 UNF and 3/8" SAE*,

1/4" SAE* Service*

All**

67035200

Rotalock Valve

N/A

650 PSI

3/4"-16 UNF

1/4" FPT*

All plus Ammonia (NH3)

67050000

A-7

5" Hg-90 PSI

400 PSI

3/8" SAE*

All**

67071020

OCV-20

N/A

650 PSI

3/8" SAE*

M&F*

All**

67071236

Y1236C

10 to 25 PSI

650 PSI

3/8" SAE*

All**

   * SAE = 45° Flare Connection,        FPT = Female Pipe Thread,          M&F = Male and Female

      ** Except Ammonia (NH3)


Sản phẩm khác