Bình Temprite Điều khiển mức dầu: Cơ học

20-590 OLC có thể điều chỉnh 5 đến 90 PSI

Part #

Model #

Operating Range

A Dim.

B Dim.

C Dim.

Refrigerants

020590000

20-590

Adjustable 5-90 PSI, .35-6.2 bar

5-5/8"

143 mm

5-1/2"

140 mm

3/4"

19 mm

All*

 

020590717

 

20-590717

 

Adjustable 5-90 PSI, .35-6.2 bar

6-1/16"

154 mm

5-7/16"

139 mm

1/2"

13 mm

Ammonia (NH3) and all refrigerants except transcritical CO2

025590000

25-590

Non-adjustable 5-90 PSI, .35-6.2 bar

5-3/8"

136 mm

5-3/8"

136 mm

3/4"

19 mm

All*

 

025590717

 

25-590717

 

Adjustable 5-90 PSI, .35-6.2 bar

5-7/8"

149 mm

5-7/16"

138 mm

1/2"

13 mm

Ammonia (NH3) and all refrigerants except transcritical CO2

  * Tương thích với tất cả các chất làm lạnh ngoại trừ amoniac (NH3).


Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác