08/09/2021

Simply Mart

Tên công trình Cung cấp và lắp đặt panel kho lạnh tại nhà máy Kido Bắc Ninh
Tổng giá trị hợp đồng 14,278,000,000
Thời hạn khởi công 04/2016
Thời gian hoàn thành 07/2016