Tủ mát trưng bày dạng mở loại góc chéo OPO SMM4D2-12NS

Thông tin sản phẩm
 • Nhiệt độ sử dụng : +2℃~+6℃
 • Kích thước : W1875/2500/3125/3750
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Các tính năng đặc biệt :
 • MODEL

  Length×Depth×Height

  Front Height

  SMM4D2-06SL

  SMM4D2-08SL

  SMM4D2-10SL

  SMM4D2-12SL

  1875×940×2000

  2500×940×2000

  3125×940×2000

  3750×940×2000

  365H

  SMM4D2-06NS

  SMM4D2-08NS

  SMM4D2-10NS

  SMM4D2-12NS

  1875×1050×2000

  2500×1050×2000

  3125×1050×2000

  3750×1050×2000

  450H

Sản phẩm khác