GENOVA OVERVIEW BT

Tủ Genova Overview BT Với diện tích trưng bày rộng lớn cùng nhiều mâm kệ cùng độ sâu 90cm 

Thông tin sản phẩm

Available dimensions

Length without side walls (mm) 1250 937 1875 2500 3750 2340 1560 625
Height (mm) 2050 2160 1650 1500 2050 2160 1650 1500 2050 2160 1650 1500 2050 2160 1650 1500 2050 2160 1650 1500 2050 2160 2050 2160 2050 2160
Depth (mm) 900 750 750 750 900 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 900 750 750 750 750 750 750 750 750 750
3M2
Climatic classes 3M1
3L1
TN 075
DOORS 090
BT 075
TN 075
OPEN 090
BT 075

Sản phẩm khác