28/10/2021

Thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG  BÁO  TUYỂN  DỤNG

STT Ngành nghề tuyển dụng Số lượng    Độ tuổi  Trình độ Tiền lương Ưu tiên

   Nam Nữ        
1 Kỹ sư kỹ thuật điện 5   < 30 Đại học chính quy Thỏa thuận Bằng khá, Giỏi
2 Công nhân kỹ thuật điện 10    < 30 > Trung cấp kỹ thuật điện Thỏa thuận Bằng khá, Giỏi
3 Kỹ sư cơ khí  3   < 30 Đại học chính quy Thỏa thuận Bằng khá, Giỏi

 

Quyền lợi và nghĩa vụ người lao động:
Thời gian làm việc: 8h/ngày
Địa bàn làm việc:  Thành phố Cẩm Phả
Chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước
Hợp đồng lao động: Theo luật lao động.


tin tức liên quan

28/10/2021
Chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối (2019)
Chương trình sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn sinh viên Đại học năm cuối