13/06/2022

Dịch vụ Cung Cắp - Lắp Đặt

Hoạt động lắp đặt hệ thống, thiết bị lạnh công nghiệp đòi hỏi sự cẩn thận, chu đáo và hiểu biết sản phẩm từ người thợ ;

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ nhân sự kỹ thuật luôn được trang bị thông tin, kiến thức về sản phẩm cũng như cách thức lắp đặt an toàn, hiệu quả và vẫn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ chung hệ thống.

tin tức liên quan

13/06/2022
Bài 2