08/09/2021

Big C Đồng Nai

Tên công trình Cung cấp và lắp đặt panel kho lạnh tại nhà máy Kido Bắc Ninh
Tổng giá trị hợp đồng 14,278,000,000
Thời hạn khởi công 04/2016
Thời gian hoàn thành 07/2016