York LX Series

 
Hệ thống điều hòa không khí dòng LX phù hợp với những nhu cầu của bạn với chọn lựa mô hình ENERGY STAR®, làm giảm hóa đơn thực tiễn và công nghệ trao đổi nhiệt MicroChannel, cung cấp sự làm mát nhiều hơn trong một diện tích nhỏ hơn.
 
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng