Temprite

Năm 1988, Temprite là công ty đầu tiên thiết kế và chế tạo các thiết bị tách dầu và bình chứa dầu chuyên về các thiết bị tách dầu kết hợp và cải tiến năng lượng hiệu quả, sáng tạo, và các sản phẩm quản lý dầu lạnh bao gồm kiểm soát mức dầu và bình chứa dầu. Mỗi sản phẩm Temprite được thiết kế và sản xuất để nâng cao hiệu suất nhiệt đồng thời giảm lượng khí thải carbon và mang lại lợi đầu tư cao nhất có thể. Các sản phẩm Temprite là giải pháp để giảm chi phí năng lượng, tuổi thọ hệ thống dài hơn và giảm lượng khí thải carbon. Mỗi thành phần được thiết kế để làm cho hệ thống làm lạnh sạch và xanh.

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng