TECFRIGO

Từ năm 1980, TECFRIGO S.p.A. sản xuất thiết bị để trưng bày và lưu trữ thực phẩm và đồ uống; chủ yếu dành riêng cho ngành bánh ngọt, kem, ẩm thực và phục vụ. Trong những năm sau, các dòng Cold Master và FrostEmily đã được tạo ra với mục đích mở rộng kinh doanh, cũng chuyển sang các lĩnh vực khác, chẳng hạn như siêu thị và các đại siêu thị, đảm bảo một loạt sản phẩm hoàn chỉnh cho tất cả khách hàng.
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng