Spectroline

Thành lập năm 1955 tại New York. Đứng đầu thế giới về các sản phẩm phát hiện rò rỉ ga bằng ánh sáng huỳnh quang - được cấp bằng sáng chế.
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng