Kết nối với chúng tôi

Hotline: 028 3862 6600

Trụ sở VEE

282 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3862 6600 
Fax: +84 28 3862 6644
Email: info@veevn.com