Kệ móc Sidekick

Kệ móc Sidekick
Hình ảnh Mô tả
HL SIDEKICK
Model: 1156_5.1_SKM-BASE_08OCT
Sidekick ™ Max có thể được sử dụng với móc và với kệ. Sản phẩm này đi kèm  với bao bì có bề mặt phẳng và được lắp ráp nhanh chóng trong vòng vài giây. Sản phẩm có thể được dễ dàng lắp ráp và điều chỉnh tùy ý.
HL SIDEKICK
Model: SideKick_Chocolate
Sidekick ™ Max có thể được sử dụng với móc và với kệ. Sản phẩm này đi kèm  với bao bì có bề mặt phẳng và được lắp ráp nhanh chóng trong vòng vài giây. Sản phẩm có thể được dễ dàng lắp ráp và điều chỉnh tùy ý.
HL SIDEKICK
Model: SideKick_G_01b
Sidekick ™ Max có thể được sử dụng với móc và với kệ. Sản phẩm này đi kèm  với bao bì có bề mặt phẳng và được lắp ráp nhanh chóng trong vòng vài giây. Sản phẩm có thể được dễ dàng lắp ráp và điều chỉnh tùy ý.
HL SIDEKICK
Model: SideKick_Shaving
Sidekick ™ Max có thể được sử dụng với móc và với kệ. Sản phẩm này đi kèm  với bao bì có bề mặt phẳng và được lắp ráp nhanh chóng trong vòng vài giây. Sản phẩm có thể được dễ dàng lắp ráp và điều chỉnh tùy ý.
 
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng