Kệ để bảng giá & tài liệu

Kệ để bảng giá & tài liệu
Hình ảnh Mô tả
HL INFOHOLDER
Model: H-SPECN
Size: A4, A5, A6
Chất liệu: Acrylic
Số lượng đơn vị trên 1 thùng: A4: 20, A5: 20,
A6: 25
HL INFOHOLDER
Model: H
Size: A4
Chất liệu: Acrylic
Số lượng đơn vị trên 1 thùng: 25
HL INFOHOLDER
Model: DISPxx-SA-KH
Size: A4, A5, 1/3 A4
Chất liệu: Acrylic
Số lượng đơn vị trên 1 thùng: A4: 10, A5: 20,
1/3 A4: 30
 
HL INFOHOLDER
Model: EX-24ECD
Kích thước: 310W x 202H x 65D
Chất liệu: Acrylic
Số lượng đơn vị trên 1 thùng: 16
 
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng