Hỗ trợ quảng cáo Skyline

Hỗ trợ quảng cáo Skyline
Hình ảnh Mô tả
 
 
HL SKYLINE
Model: MINI-TRAK, MINI-END, MINI-LOOP-D
Chiều dài Thanh nhôm: 503 – 3000 mm
Chiều cao Thanh nhôm: 29 mm
Chiều rộng Thanh nhôm: 21 mm
 
HL SKYLINE
Model: GRIPPER
Độ dày: 0.1 – 3 mm
Chiều dài chuẩn: 1200 mm
Màu sắc: Trắng, đen, trong suốt
 
  
 
HL SKYLINE
Model: MICRO-TRACK, MICRO-END, STR-LINE-MICRO
Chiều dài đường ray: 998 mm
Chiều rộng đường ray: 9 mm
Chiều cao đường ray: 6 mmm
 
 
   
HL SKYLINE
Model: 3030, 3034
Màu sắc: Trong suốt, trắng
 
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng