Hỗ trợ quảng cáo Shelftalker

Hỗ trợ quảng cáo Shelftalker
Hình ảnh Mô tả
Model: AS-ARM-FS-G-KIT
Thanh nam châm treo bảng quảng cáo.
Chiều dài bảng quảng cáo: 100 mm
Màu sắc: Chân đế và thanh trụ màu trắng, miếng gắn bảng quảng cáo trong suốt.
Số lượng một thùng: 20
Model: AS-ARM-M-G-KIT
Thanh nam châm treo bảng quảng cáo.
Chiều rộng bảng quảng cáo: 105 mm
Chiều dài thanh trụ: 250 mm
Độ nghiêng thanh trụ: 1100
Màu sắc thanh trụ: trắng hoặc nhôm
Số lượng một thùng: 20
Model: AS-ARM-M-360
Thanh nam châm treo bảng quảng cáo.
Đường kính của thanh trụ: 9 mm
Chiều dài: 250 mm
Độ nghiêng thanh trụ: 1100
Màu sắc thanh trụ: trắng hoặc nhôm
Số lượng một thùng: 20
Model: KLG-60
Chiều cao: 30, 39 mm
Màu sắc: Trắng
Số lượng đơn vị trên một túi: 50
Model: SGKLG
Bề dày tấm quảng cáo: 3 mm
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng đơn vị trên một túi: 50
Model: SLIM-KLG
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng đơn vị trên một túi: 50
Model: SGT-FL
Chiều dài: 25, 50, 75 mm
Chất liệu: PVC
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng đơn vị trên một thùng: 100
Model: SLIMFLAG
Chiều cao: 100 mm
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng đơn vị trên một túi: 50
           Model: DGLKS40/80, DGLK80/117
Chiều cao: 40 - 170 mm
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng đơn vị trên một thùng: 100
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng