Bảng giá kệ

Bảng giá kệ
Hình ảnh Mô tả
Bảng giá cho các loại kệ
Model: HExx-TP
Độ nghiêng: 200
Chiều cao: 39 mm.
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho các loại kệ
Model: DBRxx-TP
Chiều cao: 26,30,35,39,45,52,60,70,75 mm.
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho các loại kệ
Model: FO39
Chiều cao: 39 mm
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho các loại kệ
Model: IPxx
Chiều cao mặt ngoài: 26, 30, 39, 52, 60 mm
Chiều cao mặt trong: 27 - 41 mm
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho các loại kệ
Model: CGSxx-TP-DF
Chiều cao: 26, 30, 35, 39, 52, 60, 76 mm.
Chức năng của bản lề có thể giúp người dùng bật lên dễ dàng.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho các loại kệ
Model: DBRxx- TP
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho kệ Inox
Model: CGDxx
Chiều cao: 26, 30, 39mm.
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
 
Bảng giá cho kệ Inox
Model: BKxx
Chiều cao: 30, 39mm.
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho kệ Inox
Model: KExx
Chiều cao: 39,70 mm.
Đường kính thanh inox: 4 – 8 mm
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 50
Bảng giá cho kệ kiếng
Model: GLSxx
Chiều cao: 20, 26, 39 mm
Độ dày kiếng: 7 – 10 mm
Độ nghiêng: 200
Có sẵn các màu sắc khác nhau.
Số lượng trên một thùng carton: 75
 
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng