Bảng giá Cassettes

Bảng giá Cassettes
Hình ảnh Mô tả
HL PRICE CASSETTES 
Model: PCD
Kích thước: 75 x 60 mm.
Số lượng trên một hộp: 20.
HL PRICE CASSETTES 
Model: 2131 Sign Holder-large
Chiều cao của đinh: 0 mm/50 mm
Màu sắc: trong suốt
Số lượng trên mỗi gói: 10
HL PRICE CASSETTES
Model: 2134 Sign Holder
Chiều cao của đinh: 50 mm
Màu sắc: Trong suốt
Số lượng trên mỗi hộp: 3000
HL PRICE CASSETTES 
Model: DELIKIT 3A/20
Bao gồm: PCD, DELI-AD3N, DELI-UNBO-100N, DELI-FOT-UNBON
Màu sắc: Trắnghoặc trong suốt
Số lương trên một túi: 20.
HL PRICE CASSETTES 
Model: DELIKIT6/20
Bao gồm: PCD-L, DELI-AD3N, DELI-UNBO-100N, DELI-FOT-UNBON
Màu sắc: Trắng hoặc đen
Số lượng trên mỗi gói: 20
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng