York® LX YCJF


+ Hiệu năng lên đến 16.5 SEER và chứng nhận ENERGY STAR® giữ cho thoải mái hơn với năng lượng ít hơn.
+ Bảo hành vượt trội đảm bảo tin cậy hàng đầu trong ngành công nghiệp.
+ Công nghệ cụm dàn ống MicroChanel cung cấp hiệu suất cao hơn trong không gian ít hơn.
+ Môi chất lạnh R-410A thân thiện.
(SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio. Một thước đo hiệu năng làm mát điều hòa không khí. Số SEER cao hơn cho hiệu quả cao hơn. Theo thiết lặp của chính phủ mức SEER tối thiểu cho máy điều hòa không khí sau ngày 13/01/2006 là 13)

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm 2798
Số pha 1 pha
Cụm dàn ống Công nghệ  MicroChanel
Công suất 1.5 - 5 tấn
Tỉ số hiệu suất Lên tới 16.5 SEER
ENERGY STAR®  Yes
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng