Tủ mát đựng thức uống

Tủ mát đựng thức uống


Cool Cell

 
Chiều dài 920mm
Chiều cao 1140mm
Chiều rộng 2300mm
Thể tích cả tủ 125L
Thể tích trong  110L
Diện tích trưng bày  
Gas R290 , R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 2,69 kwh/12h    3,28
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 90 mm 
Nhiệt độ bên trong  -160C giữ được 7 giờ
PUSHY Bike
Chiều dài 900 mm
Chiều cao 1180mm
Chiều rộng 2300mm
Thể tích cả tủ 90 L
Thể tích trong  90 L
Diện tích trưng bày  
Gas R290 , R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 2,69 kwh/12h    3,28
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 80 mm 
Nhiệt độ bên trong  -160C giữ được 7 giờ
VCV 7
Chiều dài 655mm
Chiều cao 1895mm
Chiều rộng 890mm
Thể tích cả tủ 453 L
Thể tích trong  327 L
Diện tích trưng bày  
Gas R290 , R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 8,38 kwh/24h    9,39
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 70 mm 
Nhiệt độ bên trong  -380C to -240C
THG 6FFE
Chiều dài 1035mm
Chiều cao 955mm
Chiều rộng 700mm
Thể tích cả tủ 243 L
Thể tích trong  243 L
Diện tích trưng bày  
Gas R290 , R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 3,02 kwh/24h    3,28
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 90 mm 
Nhiệt độ bên trong  -160C giữ được 6 giờ

Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng