Tủ Kem

BROCHURE ONLINE

CODE Hình ảnh / Picture  Miêu tả / Discription  
ALBA 12-18-24
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Alba 12 VD  -16/-18 1124x1060x1383 1510
Alba 18 VD -16/-18 1627x1060x1383 2080
Alba 24 VD -16/-18 2144x1060x1383 2500
Alba 12 VDB -16/-18 1124x1060x1223 1510
Alba 18 VDB -16/-18 1627x1060x1223 2080
Alba 24 VDB -16/-18 2144x1060x1223 2500
AURORA12-18-24
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Aurora 12 VC -16/-18 1124x1060x1390 1510
Aurora 18 VC -16/-18 1627x1060x1390 2080
Aurora 24 VC -16/-18 2144x1060x1390 2500
PARTY 6-9-12
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Party 6+6 VC -16/-18 1120x872x1305 880
Party 9+9 VC -16/-18 1623x872x1305 1100
Party 12+12 VC -16/-18 2140x872x1305 1400
STRIKE 12-18-24
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Strike 6+6 VD -16/-18 1150x862x1328 880
Strike 9+9 VC -16/-18 1653x862x1328 1100
Strike 12+12 VC -16/-18 2170x862x1328 1400
CARISMA
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Carisma 4+4 -16/-18 860x780x1230 650
Carisma 6+6 -16/-18 1190x780x1230 725
Carisma 7+7 -16/-18 1350x780x1230 725
DINAMIK RI
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Dinamik 6 RI -16/-18 1194x670x1247 430
Dinamik 7 RI -16/-18 1370x670x1270 692
Classik 7 RI -20/-22 1370x670x1270 470
PRIMERA
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Primera 3 -12/-22 719x615x1296 190
Primera 5 -12/-22 1009x615x1296 220
Primera 7 -12/-22 1298x615x1296 300
Primera 8 -12/-22 1548x615x1296 400
MOBIGEL
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Primera 3 -12/-22 719x615x1296 190
Primera 5 -12/-22 1009x615x1296 220
Primera 7 -12/-22 1298x615x1296 300
Primera 8 -12/-22 1548x615x1296 400
STECCO
CODE Nhiệt Độ / Temperature Diện tích / dimention Điện áp / Power
Stecco 3 -14/-16 719x615x1296 190
Stecco 5 -14/-16 1005x615x1296 220
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng