Tủ Kem & Thực Phẩm Đông Lạnh

Tủ Kem & Thực Phẩm Đông LạnhTHG 6SGI B

THG 5SGI B
THG 7SGI B
(xem brochure)


 
Chiều dài 1000mm
Chiều cao 950mm
Chiều rộng 6200mm
Thể tích cả tủ 286L
Thể tích trong  248,5L
Diện tích trưng bày 0,250 m2
Gas R134a , R290
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 2,53 kwh/24h    1,95
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 70 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -160C
HCE 6 SG

HCE 7 SG
HCE 8 SG
(xem brochure)
Chiều dài 1045mm
Chiều cao 940mm
Chiều rộng 680mm
Thể tích cả tủ 325 L
Thể tích trong  253 L
Diện tích trưng bày  
Gas R134a , R290
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 1,90 kwh/24h    1,65
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 80 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -160C
HCE 6S

HCE 7S
HCE 8S
(xem brochure
)
Chiều dài 1045mm
Chiều cao 940mm
Chiều rộng 680mm
Thể tích cả tủ 325 L
Thể tích trong  253 L
Diện tích trưng bày  
Gas  R290
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 1,35 kwh/24h    
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 80 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -160C
YWC 1V

YWC 1B
(xem brochure)
Chiều dài 735mm
Chiều cao 1985mm
Chiều rộng 770mm
Thể tích cả tủ 539 L
Thể tích trong  298 L
Diện tích trưng bày  
Gas  R290   R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 8,01 kwh/24h    9,03    
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 55 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -180C
VCV 1B

VCV 4C
VCV 13C
(xem brochure)
Chiều dài 675mm
Chiều cao 1970mm
Chiều rộng 700mm
Thể tích cả tủ 511 L
Thể tích trong  298 L
Diện tích trưng bày  
Gas  R290   R404A
Nhiệt độ cho phép Cl.4 (30 0C /55% HR)
Điện năng tiêu thụ 9,01 kwh/24h    11,6    
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 55 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -180C
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng