Tủ Đông

Tủ Đông

ABBATTITORI 3

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 870 / 900
Weight /  Trọng lượng 66 kg
Volume / Thể tích chứa 100L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 23kg
Blast freezing performance (-180C) 12kg
Power input / Công suất 40W
Power supply / Điện năng
220/240-1-50

ABBATTITORI 5

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 750 / 780
Weight /  Trọng lượng 58 kg
Volume / Thể tích chứa 70L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 15kg
Blast freezing performance (-180C) 9kg
Power input / Công suất 50W
Power supply / Điện năng 220/240-1-50

ABBATTITORI 7

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 1300 / 1320
Weight /  Trọng lượng 76 kg
Volume / Thể tích chứa 190L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 25kg
Blast freezing performance (-180C) 15kg
Power input / Công suất 65W
Power supply / Điện năng 220/240-1-50

ABBATTITORI 10

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 1300 / 1320
Weight /  Trọng lượng 85 kg
Volume / Thể tích chứa 190L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 25kg
Blast freezing performance (-180C) 15kg
Power input / Công suất 65W
Power supply / Điện năng 220/240-1-50

ABBATTITORI 15

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 1860 / 1890
Weight /  Trọng lượng 115 kg
Volume / Thể tích chứa 280L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 45kg
Blast freezing performance (-180C) 25kg
Power input / Công suất 70W
Power supply / Điện năng 380-3P+N-50

ABBATTITORI 20

Dimention / Diện tích 750 * 740 * 2090 / 2120
Weight /  Trọng lượng 130 kg
Volume / Thể tích chứa 340L
Blast chilling performance / Công suất làm lạnh (-30C) 60kg
Blast freezing performance (-180C) 35kg
Power input / Công suất 85W
Power supply / Điện năng 380-3P+N-50
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng