Thuốc nhuộm huỳnh quang

Thuốc nhuộm AC&R cho HVAC/R

BỐN CÁCH để thêm thuốc nhuộm AR-GLO® vào những hệ thống AC&R
+ Universal/POE -  Thuốc nhuộm tương thích với tất cả các chất làm lạnh và bôi trơn, bao gồm dầu khoáng, PVE, polyol ester và alkyl benzen
+ Lubricant-specific - Thuốc nhuộm chính xác phù hợp với loại chất bôi trơn OEM trong hệ thống
+ Co-solvent free - Thuốc nhuộm sẽ không làm suy giảm tính chất bôi trơn, cái mà có thể dẫn đến sự hao mòn hoặc hư hỏng các thành phần hệ thống
+ OEM-approved - Cho máy nén lớn, chất làm lạnh, dầu nhờn và nhà sản xuất trang thiết bị AC&/R
+ NSF Certified - đăng ký để đáp ứng yêu cầu chế biến thực phẩm cấp cho các mã ngành HTX-2 và HX-2
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng