Thanh Cản Xe Bảo Vệ Tủ

Thanh Cản Xe Bảo Vệ Tủ
Hệ thống đệm bảo vệ cho tủ lạnh và tường, sản phẩm thích hợp cho các siêu thị. Hệ thống này được sản xuất với các kết nối góc và phụ kiện cố định đệm.

Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng