Tấm Lót Tường Panels

Tấm Lót Tường Panels
Tấm lót PVC là một nguyên vật liệu nhanh chóng và giá thành thấp để tu sửa bức tường bên trong phòng lạnh và kho. Có 2 loại tấm lót PVC:  tấm lót dạng bọt dúng làm tường bảo vệ và tấm lót dạng lỗ nhỏ dùng đễ bảo vệ trần. Được trang bị đầy đủ với các mối khớp với nhau, mối gắn góc tường và mối kết.

Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng