MPM

Năng động, dám làm và linh hoạt Công ty MPM đã và đang phục vụ ngành nhựa từ năm 1985 ở Ý, chuyên cung cấp các sản phẩm nhựa ép đùn theo yêu cầu và dòng sản phẩm nhựa bảo vệ trong phòng lạnh và nhà máy công nghiệp. 
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng