Kính xem ga

Kính xem ga
Model: 3780/7
+ Kết nối ống Ø ( in ): 7/8” , Ø (mm) 22
+ Áp suất làm việc: 45bar
+ Nhiệt độ: min -30, max +110
Thông số kỹ thuật chung:
+ Môi chất:  R22, R 407C, R 134a, R404A, R507, R410A
+ Kết nối : 1/4” đến  2.1/8”
+ Áp suất tối đa: 45 bars
+ Nhiệt độ tối thiểu/ tối đa: -30oC / 110oC
+ Chứng nhận : 97/23/CE
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng