Đệm Cản Xe

Đệm Cản Xe
MPM cung cấp nhiều loại đệm cản xe để trưng bày và dùng cho các tủ lạnh, quầy tính tiền, cửa ra vào, tấm panels và tường. Mỗi thiết kế, vật liệu, ứng dụng và kích cỡ sẽ ứng với từng dòng đệm cản xe. Toàn bộ đệm cản xe được sản xuất kèm với phụ kiện cố định, góc gắn và mối kết. Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, các cạnh tròn dễ dàng cho việc vệ sinh.

Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng