CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH

Tên công trình

Tổng giá trị hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hình ảnh

Khởi công

Hoàn thành

HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM

1,487,432,500

6/2013

8/2013

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng