Công Ty TNHH THÁI SƠN

Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng Hình ảnh
Khởi công Hoàn thành
KHO  LẠNH 42,450,107,800 03/2011 06/2011

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng