Công Ty CP BÁN LẺ & QUẢN LÝ BĐS ĐẠI DƯƠNG

Tên công trình

Tổng giá trị hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hình ảnh

Khởi công

Hoàn thành

 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ LẠNH TẠI ORC HÀ TĨNH

7,358,353,461

11/2013

12/2013

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LẠNH TẠI ORC STARBOWL

8,444,560,885

10/2013

11/2013

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRƯNG BÀY THỰC PHẨM NÓNG, LẠNH SIÊU THỊ XA LA

1,768,413,177

01/2013

03/2013

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRƯNG BÀY THỰC PHẨM NÓNG, LẠNH SIÊU THỊ QTTL + N05

20,246,972,314

12/2013

02/2013

CUNG CẤP TEM AN NINH ORC N05

583,096,500

11/2013

11/2013

HỆ THỐNG AN NINH TẠI ORC N05

610,440,900

11/2013

11/2013

HỆ THỐNG AN NINH TẠI ORC Royal City

863,463,800

07/2013

08/2013

THIẾT BỊ AN NINH TẠI ORC Time City

507,344,400

12/2013

12/2013

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT TỦ LẠNH TRƯNG BÀY

617,100,000

10/2013

10/2013

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng