Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ Của Carel

Với tiêu chí nhân viên là tài sản quý giá của công ty do đó mang đến lợi ích cho mỗi nhân viên chính là động lực phát triển của công ty, VEE thường xuyên mời các kỹ sư tay nghề cao từ các đối tác quốc tế để đảm bảo tối ưu hiểu quả làm việc của nhân viên VEE sau cho các bài tranning. 

Vừa qua, ngày 21/04/2017, VEE đã mời kỹ sư của Carel tham gia buổi huấn luyện chương trình phần mềm mới nhất của Carel tại trụ sở chính VEE. Chương trình nhận được sự phản ứng tham gia đông đảo từ các phòng ban khác nhau của VEE. 

Sau buổi training của Carel tuần qua, công ty VEE tự tin rằng nhân viên của VEE trưởng thành và dày dặn kiến thức hơn trên con đường mang công nghệ điện lạnh quốc tế đến với Việt Nam.

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng