Chuỗi siêu thị Auchan

Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng Hình ảnh
Khởi công Hoàn thành
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH VÀ TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN GOLD SILK
 
7,370,000,000 07/2017   
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH VÀ TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN TÂY NINH
 
3,474,000,000 06/2017  
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT  TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN PHAN KHANG
 
7,273,000,000 06/2017  
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH VÀ TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN MIPEC LONG BIÊN
 
7,095,000,000 04/2016  
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH VÀ TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN USEFUL LẠC LONG QUÂN
 
6,050,000,000 06/2016  
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH VÀ TỦ QUẦY TRƯNG BÀY TẠI AUCHAN SUNNY PHẠM VĂN ĐỒNG
 
7,038,416,569 12/2015 03/2016

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng