Các dòng tủ dùng trong nhà

Các dòng tủ dùng trong nhà


THC 170

THC 220
THC 305
THC 420
THC 520
THC 600
THC 800
Xem brochure
Chiều dài 595mm
Chiều cao 900mm
Chiều rộng 730mm
Thể tích cả tủ 133L
Thể tích trong  133L
Diện tích trưng bày  
Gas R600a
Nhiệt độ cho phép  
Điện năng tiêu thụ 0,51 kwh/24h 
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 70 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -160C
CN 250

CN 130
CN 210
Xem brochure
Chiều dài 555mm
Chiều cao 1510mm
Chiều rộng 595mm
Thể tích cả tủ 215 L
Thể tích trong  176 L
Diện tích trưng bày 0,989 m2
Gas R134A
Nhiệt độ cho phép  
Điện năng tiêu thụ 1,50 kwh/24h 
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 65 mm 
Nhiệt độ bên trong  -240C to -180C
FN 290

FN 140
FN 160
FN 220
FN 240
Xem brochure
Chiều dài 555mm
Chiều cao 1495mm
Chiều rộng 595mm
Thể tích cả tủ 278 L
Thể tích trong  270 L
Diện tích trưng bày  
Gas R134a
Nhiệt độ cho phép  
Điện năng tiêu thụ 0,74 kwh/24h    
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 65 mm 
Nhiệt độ bên trong  00C to 80C
FS 260 DP

FN220 Dp
FN/FB/FS 260 DP
FN/FB/FS 280 DP
Xem brochure
Chiều dài 555mm
Chiều cao 1565mm
Chiều rộng 595mm
Thể tích cả tủ 180 L
Thể tích trong  180 L
Diện tích trưng bày  
Gas R600a
Nhiệt độ cho phép  
Điện năng tiêu thụ 0,71 kwh/24h    
Điện áp / tần số 230V - 50Hz
Bề dày vách 65 mm 
Nhiệt độ bên trong  00C to 80C
Sản phẩm khác
Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng