Big c Huế

Tên công trình

Tổng giá trị hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hình ảnh

Khởi công

Hoàn thành

HỆ THỐNG PHÒNG LẠNH BIG C NHA TRANG

2,400,000,000

05/2014

11/2014

HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM BIG C NHA TRANG

6,400,000,000

05/2014

11/2014

HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM- BIG C ĐÀ LẠT

6,358,000,000

3/2013

5/2013

DỤNG CỤ TRƯNG BÀY TẠI BIG C NHA TRANG

110,126,021

10/2014

10/2014

KHO LẠNH – BIG C ĐÀ LẠT

2,192,000,000

3/2013

5/2013

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng