Big C Hải Phòng

Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng Hình ảnh
Khởi công Hoàn thành
HỆ THỐNG PHÒNG LẠNH TẠI BIG C BẮC GIANG 2,090,000,000 07/2014 11/2014
HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM TẠI BIG C BẮC GIANG 5,400,000,000 07/2014 11/2014
HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM – BIG C NINH BÌNH 6,358,000,000 12/2012 03/2013
HỆ THỐNG KHO LẠNH- BIG C NINH BÌNH 2,466,200,000 12/2012 03/2013
HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẪM – BIG C VIỆT TRÌ 7,095,000,000 12/2012 03/2013
HỆ THỐNG KHO LẠNH- BIG C VIỆT TRÌ 2,475,000,000 12/2012 03/2013
HỆ THỐNG LẠNH THỰC PHẨM – BIG C DĨ AN 7,100,000,000 10/2012 01/2013
HỆ THỐNG KHO LẠNH- BIG C DĨ AN 2,400,000,000 10/2012 01/2013
HỆ THỐNG TRƯNG BÀY TẠI BIG C BẮC GIANG 111,703,985 10/2014 10/2014
HỆ THỐNG THIẾT BỊ AN NINH TẠI BIG C BẮC GIANG 339,631,264 10/2014 10/2014
DI DỜI LÒ BÁNH MỲ 41,630,000 09/2014 09/2014
SỮA CHỮA MÁY NÉN VÀ HỆ THỐNG LẠNH 212,082,600 09/2014 09/2014

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng