Big C An Lạc

Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng Hình ảnh
Khởi công Hoàn thành
CUNG CẤP  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG LẠNH TẠI BIG C CITY LAND 2,354,000,000 06/2015 10/2015
CUNG CẤP  LẮP ĐẶT HÊ THỐNG LẠNH TẠI BIG C CITY LAND 6,336,000,000 06/2015 10/2015

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng