Aeon Citimart

Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng Hình ảnh
Khởi công Hoàn thành
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH TẠI AEON CITIMART LANCASTER 182,531,580 05/2015 06/2015
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH TẠI AEON CITIMART TROPIC GARDEN 482,301,284 03/2015 06/2015
CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH TẠI AEON CITIMART SÔNG TRÀ 1,048,228,685 06/2015 07/2015

Các bài viết liên quan

Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính hãng